Прикачни челюстни

Kamioni (BL)

"..  Компанията МВ S.p.A е основана през 2001 г. в малкото градче Бреган- це близо до Виченца от братя Адзо- лин. Фирмата бързо се разраства бла- годарение на разработването на нов метод за трошене на инертни и други материали още на обекта преди пър- воначалното транспортиране. Така се появяват малки по размери челюстни трошачки, които се монтират на багер вместо стандартната кофа и се зад- вижват от хидравликата му.."